Årsmöte 2018

Hej,

Nu är det snart dags för HTCK-årsmöte igen. Denna gång är mötet på Dikesvägen 9 ,Bro den 24 mars kl 12:00.
Eventuella frågor eller förslag som man vill lyfta på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 24 februari. Det går bra att skicka in dessa på e-postadress styrelsen@htck.se.

Styrelsen vill också passa på att informera om att det är dags att betala medlemsavgift för 2018. Vänligen kontakta kassören (Tony Barkerud) för att genomföra betalningen. Betalning ska vara genomförd innan årsmötet för att erhålla rösträtt.

Mvh Styrelsen