Inför Årsmöte 2019

Hej cykelvänner,

Nu är det snart dags för HTCK-årsmöte igen. Denna gång är mötet på Dikesvägen 9 , Bro den 30 mars kl 13:00.
Eventuella frågor eller förslag som man vill lyfta på årsmötet under punkten övriga frågor ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars (det går bra att skicka in dessa till styrelsen@htck.se). Agendan kommer att publiceras på denna hemsida den 22 mars.

Vid årsmötet kommer val av styrelse att ske. De som meddelat kandidatur enligt tidigare medlemsutskick är följande

Ordförande – Daniel Ohlsson, Sekreterare – Therese Ohlsson, Kassör – Tony Barkerud, Suppleant – Lena Barkerud, Revisor – Marie Ohlsson

 

Styrelsen vill också passa på att informera om att det är dags att betala medlemsavgift för 2019. Betalningen sker företrädelsevis genom Swish, vänligen kontakta kassören (Tony Barkerud e-post: medlem@htck.se ) för att genomföra betalningen. Betalning ska vara genomförd innan årsmötet för att erhålla rösträtt.

Med vänlig hälsning Styrelsen