Årsmötet avklarat

Hej,

Årsmötet har hållits och vid det beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.

För de kommande 2 åren valdes följande styrelsemedlemmar:

Ordförande – Daniel Ohlsson

Kassör: Tony Barkerud

Sekreterare: Therese Ohlsson

Suppleant: Lena Barkerud

 

Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot de kommande 2 åren.