Årsmöte 2020

Hej cykelvänner,

Snart är det dags för årsmöte igen. Det kommer troligtvis att ske i slutet av mars men mer detaljer kommer inom kort. Då kommer vi att välja styrelse för de kommande två åren och ni kan redan nu anmäla intresse för följande poster:

Ordförande, Sekreterare, kassör, suppleant. Även revisor kommer att utses. Anmäl intresse till e-postadress styrelsen@htck.se.

Eventuella frågor eller förslag som man vill lyfta på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 16 februari. Det går bra att skicka in dessa på e-postadress styrelsen@htck.se.

Styrelsen vill också passa på att informera om att det är dags att betala medlemsavgift för 2020. Vänligen kontakta kassören (Tony Barkerud) för att genomföra betalningen. Betalning ska vara genomförd innan årsmötet för att erhålla rösträtt.