HTCK Upphör

Vid senaste årsmötet beslutades att HTCK upphör. Detta som en följd av pandemin och det minskade intresset för cykelaktiviteter.

Tack för tiden som varit,

 

Mvh Styrelsen.